IranProud Movies | The Walnut Harvest – وقت چیدن گردوها

54321
The Walnut Harvest -  وقت چیدن گردوها

داستان در مورد یک روحانی جوان است که برای تصفیه نفس و دوره کردن درس‌هایش در جوار مرقد یکی از عارفان زندگی می‌کند. در آنجا متوجه بعضی از کا‌رهای خلاف متولی مرقد می‌شود و میفهمد که او این منصب را غصب کرده‌است و از همین رو درگیری این روحانی با متولی شروع می‌شود که این موضوع یکسری مشکلات را برای این روحانی شروع می‌کند و
کارگردانی ایرج امامی

بازیگران
پارسا پیروزفر
لادن مستوفی
حسن مهمانی
امیرعباسی
درین دستباز
علی عطایی

(Visited 158 times, 1 visits today)